Planuojamas susitikimas nuolatinės globos ir įvaikinimo sistemos iššūkiams aptarti

2021 m. rugpjūčio 16 d. LT globėjų ir įtėvių asociacija raštiškai kreipėsi į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrę, inicijuodami susitikimą. Susitikimas planuojamas š. m. spalio 8 d., o jo metu bus aptariami nuolatinės globos ir įvaikinimo sistemos iššūkiai.

„Šiandien matome situaciją, kuomet globos bei įvaikinimo sistemoje vis dar esama galimybių neskaidrumui, o tam tikru būdu organizuojami procesai neatitinka ar net pažeidžia įstatymuose apibrėžtus reikalavimus ar principus. To pasėkoje kyla klausimų dėl vaikų geriausių interesų užtikrinimo, globėjų ir įtėvių teisėtų lūkesčių išpildymo bei pačios įvaikinimo ir nepilnamečių globos idėjos diskreditavimo“, – teigia LT globėjų ir įtėvių asociacijos vadovas Tomas Rimkus.

Asociacija savo kreipimesi išdėstė nerimą keliančias problemas, tokias kaip skaidrus nuolatinių globėjų eilių sudarymas, prioritetų užtikrinimas siekiant užtikrinti geriausius vaikų interesus, kai jie netenka biologinių tėvų. Taip pat tikimasi rasti sprendimus dėl bendrojo asmens duomenų reglamento užtikrinimo teikiant paslaugas globos centruose, konfidencialios informacijos saugumo užtikrinimo, taip pat išsiaiškinti tolimesnius ministerijos siekius ir veiksmus, tobulinant sistemą bei sąlygas nuolatiniams globėjams bei įtėviams.

Daugiau informacijos apie asociacijos keliamas problemas galite rasti šiame kreipimesi.

Similar Posts