Kaip skirti 1.2 %  LT GLOBĖJŲ IR ĮVAIKINTOJŲ ASOCIACIJAI

Prie mūsų veiklos galite prisidėti skirdami savo 1,2% nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio.

Detalesnę ir išsamesnę informaciją galite rasti:

https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas

Pasinaudokite formos FR0512 elektroniniu pildymo vedliu.

  1. laukeliuose įrašykite paramos gavėjo įmonės kodą: 304449508
  2. nurodykite, kad paramą skiriate : VEIKLAI
  3. įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį: 1.2%
  4. įrašykite kiek metų norėsite skirti 1.2% gyventojų pajamų mokesčio Asociacijai. Laikotarpis gali būti iki 5-erių metų. Jei visus galimus metus norite remti mūsų organizaciją, įrašykite 2027
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ PARAMĄ !!!