LT globėjų ir įvaikintojų asociacijos veiklos tikslai:

 • vienyti globėjų ir įvaikintojų šeimas
 • siekti, kad Lietuvos Respublikos globos ir įvaikinimo sistema būtų kuo palankesnė vaikų gerovei
 • atstovauti esamų ir galimų įvaikintojų bei globėjų poreikius, susijusius su globos ir įvaikinimo įgyvendinimu
 • organizuoti ir skatinti bendradarbiavimą bei savitarpio paramą
 • atstovauti asociacijos narių teises, ginti jų teisėtus interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose
 • bei tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą globos ir įvaikinimo srityse ir viešai teikti šių sričių paslaugas visuomenės nariams

Asociacijos veiklos prioritetai ir kryptys:

 • Kolektyvinių globėjų ir įtėvių poreikių ir patirčių atstovavimas valstybinėse bei savivaldybės institucijosebei joms pavaldžiose organizacijose;
 • Partnerystė su kitomis įvaikinimo ir globos srityse dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • Įtėvių bei globėjų patirčių viešinimas žiniasklaidoje;
 • Informacijos apie globą ir įvaikinimą bei prieinamas paslaugas skleidimas planuojantiems
  globoti/įvaikinti bei jau globojantiems/įvaikinusiems asmenims;
 • Naujų globėjų/įtėvių individuali mentorystė, siekiant padėti įveikti pereinamojo laikotarpio problemas ir pasidalinti patirtimi;
 • Vidinės komunikacijos per forumus skatinimas;
 • Mokymų ir paskaitų organizavimas;
 • Bendrų laisvalaikio susibūrimų organizavimas.

Kviečiame prisijungti ir tapti asociacijos nariais!